Apie AGNUM


Trumpa sistemos apžvalga
Fiksuodamas įmonės veiklą, apskaitininkas ypatingą dėmesį turi skirti nuolatiniams apskaitos darbams. Kaip žinoma, apskaitininkas privalo fiksuoti ūkines operacijas pirminiuose apskaitos dokumentuose, vesti analitinę apskaitą, žymėti ūkines operacijas registravimo žurnale. AGNUM palengvins visų šitų darbų vykdymą.
Apskaitos sudėtinės dalys
Kiekviena įmonėje atliekama ūkinė-finansinė operacija fiksuojama Bendrajame žurnale, jeigu sistemos AGNUM eksploatacijos pradžioje buvo aprašyta sąskaitų korespondencija. Sistema leidžia apskaitininkui pačiam aprašyti sąskaitų ryšio schemas, todėl AGNUM laisvai galima pritaikyti darbui Individualioje Įmonėje arba Akcinėje Bendrovėje.
Darbo vieta AGNUM apskaitos sistemoje
Darbo vieta - tai kompiuteris, kuriame yra instaliuota AGNUM programa su apsaugos blokeliu. Taigi, viename kompiuteryje gali būti tik viena programa. Kiekvienos darbo vietos kaina priklauso nuo to, kiek modulių ji turi. AGNUM apskaitos sistema yra išskaidyta į sekančius modulius..
Patikima ir kokybiška
AGNUM - kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema, kuri leidžia greitai atlikti visus ilgai trunkančius apskaitos darbus. Ši sistema yra lanksti, nepriklauso nuo įstatymų ir nutarimų pasikeitimo, lengvai pritaikoma bet kurioje įmonėje, patenkina visus apskaitos vedimo reikalavimus. AGNUM gali naudoti tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų galiojančias apskaitos metodikas. Programa gali dirbti jūsų pasirinkta kalba.
Aptarnavimas
AGNUM vartotojai, sudarius sutartį apskaitos sistemos metiniam palaikymui, turi teisę į nemokamas technines ir buhalterines konsultacijas telefonu.